Nyheter

MM Karton Follacell leverer

Tremassefabrikken i Follafoss leverer nå så gode prestasjoner at eierne vurderer å investere opp mot 100 millioner i økt kapasitet

Tremassefabrikken i Follafoss ble nedlagt i 2012 av Södra. Anlegget ble kjøpt av det østerrikske papp- og kartongkonsernet Mayr-Melnhof Karton i 2013, og det er levert overskudd hvert år etterpå. Det negative diftsresultatet er snudd etter overtakelsen. Trønder-Avisa skriver i et flersidig oppslag at det fra et samlet negativt driftsresultat på 204 millioner kroner for de fem siste årene før Södra la ned i 2012, har østerrikerne klart å snu prestasjonene til et samlet positivt driftsresultat for årene 2013 til 2017 på 165 millioner kroner.

Follacell fikk nylig tilllatelse fra Miljødirektoratet til å produsere opp til 180.000 tonn tremasse i året. Det er nesten 30 prosent kapasitetsøkning. Fabrikksjef Odd Morten Aalberg sier til Trønder-Avisa at for at de skal kunne produsere så mye, må det foretas en del miljøinvesteringer. De vil nå vurdere om det lønner seg å ta hele steget til 180.000 tonn med en gang, eller om de skal ta det etappevis.

Les mer i Trønder-Avisa 25. august.

Faskimile fra Trønder-Avisa 25. august.