Nyheter

Besøk fra Arbeiderpartiet på Skogn

AP, AUF och fagføreningen hade uke 47 en reise med namnet «Fra Hånd til munn»

De reiste i hela Trøndelag och fredag 23 november kom de till Norske Skog Skogn. Här fick de information om Norske Skog Skogn samt en längre presentation av det nystartade biogassanlegget till Biokraft. Anlegget bruker råvarer fra fiske og oppdrettsindustrien samt processvann fra Norske Skog Skogn för tillverkning av biogass och som restprodukt får de en gödsel som kan brukas i landbruket. Efter lunch presnterade Arena Skog och Skognæringa Kyst de projekt som har fokus mot landbruket.
Det var:
♦ Morgendagens nedbrytbare embalering produsert av biokompositter fra skogen?
♦ Morgendagens kraftfor til jordbruk og oppdrett: med proteiner fra skogen?
♦ Morgendagens driftsbygginger i landbruk og foredlingsindustrien bygd i tre av regionalt råstoff?