Nyheter

Mer om tre og helse – seminar i Kristiansund 14. februar .

Tre og helse er et aktuelt tema.  Riktig trebruk har potensialer til å bidra til bedre folkehelse.  Dette gjør det mulig å positivt diffrensiere tre fra andre byggevarer.

Foto: Helseinnovasjonssenteret

Helseinnovasjonssenteret har i oppgave å løse fremtidige utfordinger innefor helse.  De arbeider innenfor et bredt spekter av helserelaterte utviklingsområder og setter nå fokus
på tre og helse.

Mer informasjon om seminaret og påmeldingslink finner du her