Nyheter

Trøndelag i posisjon for bruprogrammet

Det virker svært sannsynlig at Trøndelag får penger til bruforsterking fra Statsbudsjettet allerede i 2019

Den 5. desember møttes ARENA Skog og Trøndelag fylkeskommune for å drøfte hvilke bruer på fylkesveiene som kan være aktuelle for utbedring og støtte fra Det Nasjonale Bruprogrammet for tømmertransport. Dag Skjølaas fra Norges Skogeierforbund, som koordinerer innsatsen i Bruprogrammet nasjonalt, deltok på møtet. I ARENA Skog har vi jobba intensivt med kartlegging av flaskehalser for tømmertransport i Trøndelag. Vi har klar prioriteringslista for de mest lønnsomme bruinvesteringene i fylket, og derfor ligger vi svært godt an til  å få midler til forsterking av flere bruer allerede i Bruprogrammets første år i 2019.

Statens Vegvesen Region Midt deltok også i møtet, for å avklare mulig framdrift på aktuelle brutiltak. Resa Bru i Meldal er førsteprioritet for tømmertransport i fylket. Forsterking av denne til 60 tonn vil gjøre det lønnsomt å kjøre alt massevirke fra Rennebu og Oppdal til Orkanger, og videre på båt til skogindustrien i Trondheimsfjorden.

Men det finnes mange andre brutiltak, både nord og sør i fylket som passer i Bruprogrammet. De store bruprosjektene som nybygging av bruer på Hell, Rognes, Meldal, Straumen (Inderøy) og Midjo er ikke aktuelle i dette Bruprogrammet. Disse må få sin løsning gjennom fylkeskommunens investeringsplaner på lengre sikt.

Ole Bakke, prosjektleder Infrastruktur