Nyheter

Nordisk perspektiv på frø- og planteforsyning i Midt-Norge

NordGen Skog temadag våren 2019

NordGen Skog inviterer, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Skogfrøverket, Arena Skog og Kystskogbruket, til temadag om frø- og skogplanteforsyning i et framtidsperspektiv.

Hva trenger skogbruket i Trøndelag? Hvordan skal vi sørge for best mulig frømateriale i framtiden, og hvordan utnytte det nordiske samarbeidet? Vi får besøk av Erik Dahl Kjær, professor ved København universitet, som gjennom mange år har arbeidet med bruk av utenlandske treslag i et klimaperspektiv. I løpet av dagen vil det bli omvisning og presentasjon av det nye foredlingssenteret på Kvatninga.

For mer informasjon om arrangementet.