Nyheter

Nye 1,7 millioner til ARENA Skog

Trøndelag Fylkeskommune har bevilget 1,7 millioner kroner til Skogløftet, et nytt program i ARENA Skog

Trøndelag Fylkeskommune har bevilget vel 1,7 millioner kroner til Skogløftet, et nytt program i ARENA Skog Trøndelag.

ARENA Skog søkte sist høst om støtte til utviklingsprosjekter i et nytt program, kalt Skogløftet. Programmet består av 6 ulike prosjekter, med et samla budsjett på 3,7 mill. kroner. Programmet går på utvikling av nye konsepter innenfor skogbruk og skogindustri. Tanken er å bygge på resultatene som har kommet i de mange FoU-prosjektene i ARENA Skog, og å utvikle konsept og metoder ut i fra disse.

Prosjekttema er blant annet utvikling av verdikjede for bygging av høyhus i tre, utvikling av nye kvaliteter på skogplanter, bygging av lastelommer for tømmer ved offentlig veg, og kunnskapsoverføring i alle ledd i skogens verdikjeder. Informasjon om satsingene vil bli lagt ut fortløpende.

Klyngeleder i ARENA Skog Trøndelag, Kjersti Kinderås, sier at skognæringa er svært glad for den store støtten fra fylkeskommunen. Dette er avgjørende for at vår næring skal lykkes framover.

Ole Bakke