Nyheter

Svært vellykket skogkveld på Kvatningen

Onsdag 16. januar stod Namdal Skognettverk i spissen for en svært vellykket skogkveld på Kvatningen i Overhalla. Oppmøtet var upåklagelig med ca 60 personer til stede, og herav over 40 engasjerte skogeiere, samt representanter for øvrig skognæring og forvaltning. Sist, men ikke minst var 3 engasjerte ordførere til stede under arrangmentet.

Første innleder var fylkesskogmester Trond Rian som tok for seg lønnsomheten, klimaeffekten og ulike effekter av skoggjødsling. Innlegget ble fulgt opp av prosjektleder Knut Sklett fra Namdal Skognettverk som orienterte om praktisk gjennomføring og oppfølging av gjødslingskampanjen som er planlagt i Namdalen i 2019.

Videre holdt forstkandidat Odd Ivar Løvhaugen et innlegg med tittelen «Skogvern på ville veger?». Er «førevar-prinsippet» i alle henseender egnet til å løse klimakrisen? –  Et kunnskapsbasert foredrag egnet til dyp ettertanke hos både en og hver.

Dernest var det direktør Knut Johan Dreier fra Moelven Van Severen som i sin tur ga forsamlingen et godt innblikk i all den aktivitet som foregår i Arena Skog. Videre orienterte han om Moelvens tremekaniske industri, anvendelsesområder for tre som råstoff, og tømmerforsyning til industrien både på kort og lang sikt. Herunder både utfordringer, begrensninger og ikke minst muligheter.  – For de tilstedeværende en meget lærerik seanse.

Innleggene ble fulgt opp med diskusjon og spørsmål og engasjerte innlegg.

«Rosinen i pølsa» var utlodning av ei motorsag til frammøtte tilhørere, sponset av lokal forhandler. Svært hyggelig at den heldige vinner var en av de tilstedeværende kvinner!

Skogkvelden ble arrangert i samarbeid med de lokale skogeierlaga, Midtre Namdal samkommune, og ansatte ved planteskolen.

Knut Sklett, prosjektleder, Skogprosjekt Namdalen

To av foredragsholderne f.v. Odd Ivar Løvhaugen og Knut Dreier.