Nyheter

Taking Wood to the Top.

Arena Skog har gjennom Nordic Network for Tall Wood Building og Treteknisk undersøkt holdninger til høye trehus.
Undersøkelsen viser at det er treets gode miljømessige egenskaper som er mest positivt preferanse ved trebygg.  Når det kom til utfrdringer var det stror enighet om at det er mangel på erfaring hos aktørene innen byggeri som hemmer bygging av høye trehus.

Treteknisk tilbyr på sin hjemmeside et nytt kurs innen trekonstruksjoner som et svar på dette.  Ta gjerne kontakt med Stine Bertelsen.

Mer informasjon om kurset: her