Nyheter

13 viktige bruer i Trøndelag er åpna for tømmertransport

På slutten av fjoråret, og i januar i år, har Statens Vegvesen gjort nye styrkeberegninger av mange fylkesvegbruer i Trøndelag. Dette har ført til at 13 av de bruene som vi har prioritert som flaskehalser for tømmertransport, nå er åpna for fulle tømmervogntog på 60 tonn. Dette er svært gledelig for skognæringa, fordi det fører til reduserte kostnader og reduserte utslipp i tømmertransporten.

De oppklassifiserte bruene er:
Otla Bru og Ela Bru i Meldal,
Rognbekken Bru i Melhus,
Solemsbrua i Klæbu,
Homla Bru i Malvik,
Mære Bru og Flornes Bru i Stjørdal,
Kopperå Bru i Meråker,
Hindbergaunbrua i Inderøy,
Vågen Bru i Verran,
Finnhallar Bru i Namdalseid,
Eidbrua på Høylandet,
og Søndre Myrset Bru i Snåsa.

 

Har du spørsmål ta kontakt med Ole Bakke, prosjektleder for INFRASTUKTUR i Arena Skog.