Nyheter

Biorkraft planlegger utvidelse som vil doble produksjonskapasiteten

På Skogn blir død oppdrettslaks og kuskit til klimavennlig drivstoff, men bussene i Trøndelag får foreløpig ikke denne kortreiste og klimasnille gassen, skriver Adressen i et 2-siders oppslag den 5. februar.

Fabrikken ligger på Fibortangen, Skogn med Norske Skogs papirfabrikk som nærmeste nabo. Restråstoff fra fabrikken blir sammen med kuskit, laks, kylling og mye annet gjort om til biogass.

Omsetningen i 2019 er budsjettert til å bli rundt 250 millioner kroner. Det er til nå investert 500 millioner kroner i fabrikken. I år og neste år blir det investert nye 300 millioner, slik at det samlet vil være puttet rundt 800 millioner kroner i verdens største biogassfabrikk.

Les mer om verdens største biogassfabrikk i Adresseavisen.