Nyheter

Mulige samarbeidsområder mellom blå og grønn sektor

NCE Aquatech, ARENA Skog og Bondelagene i Trøndleag har inngått et samarbeid for å  få innsikt i synergieffekter, og om bærekraftig verdiskaping kan økes med innovasjon på tvers av verdikjedene for havbruks-, jordbruks- og skognæringen. Sintef, Ruralis og Trøndelag Forskning og Utvikling skal gjennomføre kartleggingen med støtte fra Trøndelag fylkeskommune og gjennom egeninnsats fra næringene.

Næringslivet i regionen har gode forutsetninger for å øke verdiskaping og lokal sysselsetting gjennom utvikling av nye produkter og tjenester basert på uutnyttede restprodukter.

Prosjektet skal øke kunnskapen om hvordan man kan arbeide med å realisere innovasjon på tvers av de tre sektorene, avdekke innovasjonsmuligheter og gi faglige vurderinger av hvilke som vil gi størst effekt for det trønderske næringslivet. Kartleggingen vil gjøres i tett samarbeid med næringslivsaktører innenfor havbruks-, jordbruks- og skognæringen og er tenkt startet opp første halvår 2019.

Les mer om prosjektet i Fiskeribladet/Tekfish.