Nyheter

NIBIO satser på Steinkjer – 4 nye kompetansestillinger på skog

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) markerte i dag oppbygging av tung skog- og jordbruksfaglig tilstedeværelse i Trøndelag, med hovedsete i Steinkjer. Gjennom klyngesamarbeidet i Arena Skog skjer det næringsretta forskning som vil nyte godt av at det skogfaglige miljøet og at kompetanse utvides. Derfor er det fantastisk flott at vi får 4 nye stillinger knytta til skog på Steinkjer!

Utlysningene omfatter følgende stillinger
–          Postdoktor – Modellering og skogbruksplanlegging
–          Postdoktor – Hogstmaskindata
–          Stipendiat – Planteproduksjon og genetikk
–          PhD stipendiat – Rotråte

 

Skognæringa bidrar med 60 % av de 14 mill. som utgjør finasieringen av de fire stillingene. Statskog er en stor bidragsyter.

-Videre forskning på GEOSKOG og bruk av store datamengder vil bety mye for økt digitalisering og effektivisering av skognæringen, sier Monica Grindberg, skogsjef i Statskog.

Grindberg påpeker at det har stor betydning for næringa at forskningen styrker og bygger ut det skogfaglige miljøet på Steinkjer. Det er dessuten viktig for rekrutteringen. Gjennom et større fagmiljø blir det mer interessant å jobbe på Steinkjer.

Mer om utlysningene på NIBIOs nettside. Her finnes også omtale av fire stillinger på jordbruk som også lokaliseres på Steinkjer.

Den nye forskningsstasjonen ble opprettet i januar med Lars Bendik Austmo som ny leder

-Fagkompetansen som bygges opp i Steinkjer går som hånd i hanske med satsingen på bioøkonomi som nylig ble lansert i Trøndelag fylkeskommunes nye verdiskapingsstrategi, forteller Lars Bendik Austmo, leder for NiIBO Steinkjer.

Vi ønsker å være en del av broen mellom primærnæringene og de ulike teknologi- og innovasjonsmiljøene i Trondheim – til det beste for regionens og landets grønne satsing, sier NIBIO-lederen.

NIBIO blir en del av den nye Innovasjonscampus i Steinkjer, hvor også klyngeledelsen for Arena Skog er lokalisert.

Fra markeringen av NIBIOs økte satsing på Steinkjer f.v. Rannveig J. Kristiansen, Skogselskapet Trøndelag/Arena Skog, Monica Grindberg, Statskog, Lars Bendik Austmo, NIBIO Steinkjer, Kjersti Kinderås, Arena Skog og Bjørn Håvard Evjen, Nibio. Foto: Morten Stene, Nord Universitet.

Link til mer informasjon
Samarbeider for et mer bærekraftig skogbruk
NIBIO satser stort i Trøndelag