Nyheter

Arena Skog i samarbeid med Tysk næringsklynge for å lykkes med urbant byggeri

Det skal bygges i høyden

Arena Skog Bygg jobber for å få en posisjon i fremtidens urbane byggeri. Det betyr å kunne bygge med lette konstruksjoner i fem til åtte etasjer. Næringsklyngen har de siste to årene gjennomført tre utviklingsprosjekter for å løse utfordringene med å bygge i høyden. Det er områdene lyd, brann og statikk som krever nye løsninger for å kunne bygge høye trebygg.

I tillegg til å utvikle egen kompetanse innad i klyngen har bedriftene samarbeidet med Sintef Byggforsk, Norsk Treteknisk Institutt og det byggtekniske rådgivningsmiljøet.

Klyngebedriftene har allerede en posisjon i urbant byggeri, Støren Treindustri leverer blant annet leilighetsbygg til Lilleby og “Nærbyen” i Trondheim. Trøndersk tre og byggekunnskap er derfor godt eksponert i det som for trebyen Trondheim er utstillingsvinduer for god trebruk.

Kontaktperson: Rune Johnsen, adm. dir. Støren Treindustri. E-post [email protected], mobil 92251294.

 

Trinnvis prosess

Utviklingsarbeidet foregår trinnvis, fra familievillaer i en og to etasjer har man utviklet lette konsepter for tre og fire etasjer. I forhold til eksisterende regelverk må det nye løsninger til for å bygge med lette konstruksjoner i fem etasjer.

Sterkere limtre

Med bakgrunn fra ny kunnskap fra forkningsprosjektet Tresterk har Selbubedriften Kjelstad Trelast utviklet en limtrebjelke med økt kapasitet; K-bjelke plus.

I forskningsprosjektet som ble ledet av Norsk Treteknisk Institutt ble det utviklet produksjonsmetoder for å produsere trelast med høy styrke kalt C-40. Kjeldstad Trelast har utnyttet dette i sin nye limtrebjelke som har fått økt kapasitet og anvendelse.

Kontaktperson: Rolf Solberg, adm. dir. Kjeldstad Trelast. E-post [email protected] Mobil 41491774

 

Ser mot utlandet

Det brukes mye ressurser på utvikling av tre i Mellom-Europa. Arena Skog har derfor i sammen med Innovasjon Norge innledet samarbeid med Forst und Holz Cluster Bayern. I dette miljøet finnes spennende bedrifter og det tekniske universitet i Rosenheim, som er verdensledende på innovativt trebruk.

Kontaktperson: Knut Amund Skatvedt, avdelingsleder Norsk Treteknisk Institutt. E-post [email protected] Mobil 48049862