Nyheter

Felles workshop Arena Skog og Forst und Holz Cluster Bayern 2. mai, Gløshaugen

Målet for workshopen er å finne temaer for felles utviklingsprosjekter som kan styrke konkurransen til tre og treprodukter.

Jürgen Bauer, fra Cluster Bayern vil fortelle oss om treindustrien i Syd-Tyskland og hva klynge-bedriftene er opptatt av.

Deretter deler vi oss i to grupper, bygg og fiber.

Workshop Bygg:

For å innlede har vi invitert Ulrich Hundhausen fra Treteknisk til å snakke om utvendige kledninger.  Ulrich har ledet flere utviklingsprosjektet for trebeskyttelse og overflatebehandling.  Han vi gi oss et innblikk i “state-ot-the-art” når det gjelder utvendig kledning og hvor han nå opplever behov for ytterligere produkt- og prosessutvikling.

Rolf Solberg, Kjeldstad AS, vil snakke om utvikling av limtreprodukter og hvordan dette kan gi merverdi for husbyggere.
Hva kan løses med limtre og hvor er utfordingene i forhold til konkurransekraft og lønnsomhet?

Workshop fiber.

For å innlede har vi invitert Philip Reme fra RISE PFI til å snakke om nye produkter fra fiber. Philip Reme er leder for RISE PFI AS og har lang erfaring fra forskning på området.  Han vil gi oss et innblikk i nye produkter og innovasjoner innen bioraffinering og peke på muligheter fremover.

Workshopen avholdes 2. mai på Gløshaugen, kl. 8:30 til 12:00.

Påmelding til: Knut Skatvedt, [email protected], tlf 48 04 98 62
eller
Lars Johansson, [email protected], 92 04 16 86