Nyheter

Skogeierforbundet ønsker økt bruk av tre i nybygg

Klimaeffekten ved å bygge i tre er stor

Utslippsdata utarbeidet i forbindelse med store utbyggingsprosjekt viser 60 prosent C02-reduksjon ved bygg i tre, sammenlignet med stål og betong, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Alfsen i Skogeierforbundet til Bondebladet.

Framover kan det se ut til at det blir mer vanlig å premiere bygg som bygges i klimavennlig materiale. Flere banker, som for eksempel Kommunalbanken, har bedre betingelser på “grønne lån”.

Les hele saken på Bondebladet.no