Nyheter

Nå skal Hurtigruten drives på biogass
av råstoff fra skogbruket

Hurtigruten i samarbeid med Biokraft baner veg for en ny revolusjon innen bruk av biogass i skipsnæringen

Hurtigruten blir nå de første til å ta i bruk biogass som drivstoff i shippingbransjen. Med seg på laget har de Biokraft på Skogn.

Biokraft har inngått avtale om å produsere og levere biogass til Hurtigruten frem til 2027. Med denne avtalen har de sikret seg en kontrakt på flere hundre millioner kroner.

Kortreist og fornybart drivstoff

Fornybar biogass regnes som det mest miljøvennlige drivstoffet som er tilgjengelig på markedet i dag. Gassen har allerede blitt tatt i bruk i deler av transportbransjen, men først nå blir det anledning til å være passasjer på et biogassdrevet skip. I tillegg til biogass skal skipene drives på flytende naturgass og store batteripakker. I første omgang er det planlagt at 6 av Hurtigrutens 26 skip skal bygges om til å bli «grønne klimapositive skip».

De ombygde skipene skal etter avtalen fylles opp med biogass hver gang de anløper Trondheim på nordgående rute. Den korte distansen fra Biokraft på Skogn til påfylling på Hurtigruten i Trondheim gjør at drivstoffet i tillegg til å være fornybart også må kunne anses som svært kortreist.

Gassen som Biokraft produserer omdannes av organisk avfall fra skogbruk og fiskeoppdrett, dermed er forutsetningene gode for jevn og rik tilgang på råstoff i overskuelig framtid. Produksjonsprosessen gir verdifullt avfall i form av store mengder fornybar biogjødsel, som i neste rekke kan gi innvirkninger på en mer bærekraftig matproduksjon.

Foreløpig anses biogass som et kostbart drivstoff, men med Hurtigruten som baner veg kan deres bidrag føre til at gassen over tid blir rimeligere og i større grad tilgjengelig for andre i skipsnæringen.
Den første leveransen av biogass fra Biokraft-anlegget på Skogn går etter planen i 2020.