Nyheter

ARENA SKOG SER MOT TYSKLAND

Intensjonsavtale signert mellom Arena Skognæringa i Trøndelag og Cluster Forst und Holz in Bayern

Foto av: Martin Nietz.
Arena Skog går i samarbeid med tysk treindustriklynge

Arena Skog inviterte i begynnelsen av mai til workshop på Gløshaugen i Trondheim sammen med den tyske treindustriklyngen Cluster Forst und Holz in Bayern. Intensjonen med workshopen var å kartlegge muligheter for samarbeid på tvers av klyngene, med ønske om å finne felles utviklingsprosjekter innen produktutvikling som kan styrke konkurransen til tre og treprodukter i framtida.

Klyngeleder Jürgen Bauer i Cluster Forst und Holz presenterte den tyske treindustrien, klyngen, klyngebedriftene og deres fokusområder – med spesielt vekt på prosesser innen trefiber og bygg. Bauer mente et samarbeid mellom det tyske og det norske markedet via et klynge-til-klynge -samarbeid vil åpne opp muligheter for begge parter – som større grad av nytenking og ytterligere styrking av arbeidet med utviklingsprosjekter i begge land.

Starten av samarbeidet ble markert med en høytidelig signering av intensjonsavtale mellom klyngelederne.
Klyngeleder Kjersti Kinderås i Arena Skog og klyngeleder Jürgen Bauer i Cluster Forst und Holz in Bayern signerer intensjonsavtalen.
Klyngeleder Kjersti Kinderås i Arena Skog og klyngeleder Jürgen Bauer i Cluster Forst und Holz in Bayern signerer intensjonsavtalen. Foto: Martin Nietz.
Urban trebruk på dagsorden

To av hovedpunktene i intensjonsavtalen er at klyngene skal arbeide for å øke bruken av tre i høyreiste bygninger, samt at tre skal prege bymiljøer i langt større grad enn tidligere. Prosessen for å få trefiber til å erstatte plast i produkter står også høyt på prioriteringslisten. Videre bygger intensjonsavtalen på en gjensidig kunnskaps- og erfaringsdeling i klyngesamarbeidet.

Flere av klyngeaktørene i Arena Skog bidro til det faglige innholdet under workshopen:
– Innovasjon Norge, ved Krister Moen og Martin Nietz. Tema: Bioøkonomi.
– Treteknisk, ved Ulrich Hundhausen. Tema: Utvendig kledning – hva nå?
– Kjeldstad Trelast, ved Rolf Solberg. Tema: Bruk av limtreprodukter inn i framtida.
– Rise PFI, ved Philip Reme. Tema: Trefiber – hvor går utviklingen?

Deltakerne ble underveis i programmet delt inn i en BYGG-gruppe og en Fiber-gruppe, som ble ledet av Arena Skogs delprosjektledere Knut Amund Skatvedt og Lars Johansson. Gruppene jobbet med konkretisering av muligheter for det videre klynge-til-klynge-samarbeidet.

Dagen brakte fram mange gode innspill som skal tas med for videre bearbeiding. Neste klynge-til-klynge-møte er planlagt i Trøndelag i høst.

Besøksrunde hos treindustrien på Innherred

Våre samarbeidspartnere besøkte i tillegg NTNU og RISE PFI i Trondheim, Biokraft og Norske Skog Skogn på Skogn, samt Norsk Limtre i Mosvik.

På besøk hos Biokraft, Skogn. Anna Synnøve Røstad Nordgård orienterer om anlegget til Knut A. Skatvedt, Lars Johansson, Arena Skog, Herr Lehner og Jürgen Bauer, Cluster Forst und Holz in Bayern.
På besøk hos Biokraft, Skogn. Anna Synnøve Røstad Nordgård, Biokraft, orienterer om anlegget til f.v. Knut Amund Skatvedt, Lars Johansson, begge Arena Skog, Herr Lehner og Jürgen Bauer, begge Cluster Forst und Holz in Bayern. Foto: Kjersti Kinderås.
Følget dro videre til Norsk Limtre, Mosvik. F.v. Knut Amund Skatvedt, Arena Skog, Ragnar Berg, Norsk Limtre, Per Erik Vennes, Norsk Limtre, og Jürgen Bauer, Cluster Forst und Holz in Bayern. Foto: Kjersti Kinderås.
Det ble også tid til å se hva det trønderske friluftslivet har å by på for den tyske klyngelederen. Foto: Kjersti Kinderås.