Nyheter

Vel blåst SkogTech-Safari på Mære

AgriTech 2019

Årets utgave av SkogTech-Safari ble gjennomført i strålende solskinn ved Mære Landbruksskole onsdag 19.juni. Skogsbruksinteresserte fra fjern og nær møtte opp til en dag med faglig påfyll og sosialt samvær.

Safarien ble gjennomført som en del av AgriTech Nordic-konferansen som har som mål å skape en møteplass for industriutvikling på toppen av landets primærnæringer. Parallelt med SkogTech-safarien ble det også gjennomført en JordTech-Safari på Mære samt en AquaTech-Safari i Rørvik.

Tekniske nyvinninger i det moderne skogbruket

På den faglige delen av programmet sto spennende miniforedrag med forelesere fra blant andre NIBIO og RISE PFI. Fellesnevneren for tematikken i foredragene var nyutviklede tekniske løsninger i det moderne skogbruket. Følgende foredrag og forelesere kunne oppleves på Safarien:

– Biologiske ressurser i et digitalt landskap – ved Hildegunn Nordheim, NIBIO.
– Fra høgdestenger til hexacopter i skogplanteforedlingen – ved Arne Steffenrem, NIBIO.
– Bruk av drone i praktisk skogbruk – ved Kjell Anders Vikan, Statskog.
– Det digitale skogbruket – overveldende dataflom, digital beslutningsstøtte og presisjonsskogbruk – ved Helmer Belbo, NIBIO.
– Optisk teknologi og røntgen – for bedre utnyttelse av tømmerstokken – ved Helge Timland, Remasawco.
– Oppbygging av kroppsdeler ved hjelp av trær – innovativ bruk av nanocellulose – ved Kristin Syverud, RISE PFI.

Programmet ble fulgt opp med en rekke demonstrasjoner både inne- og utendørs. Spesielt NIBIOs framvisning av bruk av drone ble et populært innslag. Også RISE PFIs stand med utstillinger av nedbrytbare trebaserte produkter produsert av 3D-printer ble godt besøkt av et interessert og lydhørt publikum.

Trøndelag Fylkeskommune slår et slag for skogbruksutdanningen på Mære

En overraskende post på programmet sto Mære Landbruksskole for. De kunngjorde at Trøndelag Fylkeskommune bevilger landbruksskolen støtte til å få finansiert tilgang på hogstmaskiner i undervisningen på skogbrukslinja over neste fireårsperiode. Nyheten ble godt mottatt blant de frammøtte og ble høytidelig markert med kake.

SkogTech-Safarien ble arrangert av NIBIO, Mære Landbruksskole, Kystskogbruket og Arena Skog.

Bruk av nanocellulose fra treverk til oppbygging av kroppsdeler – ved Kristin Syverud, RISE PFI. Foto: Kjersti Kinderås.
Stefano Puliti, NIBIO, demonstrerte bruk av drone under SkogTech-Safari. Foto: Kjersti Kinderås.
Høytidelig markering av Trøndelag Fylkeskommunes bevilgning av støtte til finansiering av hogstmaskiner i undervisningen på Mære Landbruksskole. F.v. Hallstein Berre, Mære Landbruksskole, Stig Klomsten, Trøndelag Fylkeskommune, Anne Kathrine Løberg, Allskog, og Rolf Wensbakk, Mære Landbruksskole. Foto: Kjersti Kinderås.