Nyheter

Velkommen til seminaret TREmuligheter

Kvinner i Skogbruket og Arena Skog

Fredag 6.september 2019 kl. 11-17.30 arrangeres seminaret TREmuligheter ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal. Seminaret byr på interessante og sentrale tema for skog- og trenæringa med spennende foredrag og foredragsholdere.

Skogen og anvendelse av trevirke er mer tidsriktig enn noen gang. Regjeringa la nylig fram «Strategi for skog- og trenæringa for å mobilisere til utviklings- og innovasjonsaktivitet og økt vekst». Norsk skognæring er i medvind – det er tverrpolitisk enighet om potensialet i skog og bruk av tre i klimasammenheng. Verdiskapingsmulighetene er uendelig mange, noe som gjenspeiler seg i temaene vi vil stifte nærmere bekjentskap med under seminaret:

– Kultur for vekst, ved Hanne Solheim Hansen, rektor Nord Universitet
– Penger i TRE – kommersielle muligheter med bruk av tre, ved Kristin S. Wigum, Kysttredriver og Kjersti Kinderås, klyngeleder Arena Skog
– Bruk av trefiber, alternative formingsteknologier åpner for nye produktområder, ved Kathrin Mörseburg, seniorforsker RISE PFI
– Kvalitetsprodukter av tre i moderne design, ved Atle Aune, daglig leder Snekkeriet
– Bærekraftig bygging i Nordens Grønne Belte, ved Torgunn Sollid, forsker Trøndelag Forskning og Utvikling
– Framtidens klimavennlige trebygg, ved Anne Grete Sagmo, arkitekt Blom Arkitektkontor

Utflukt til Klonarkivet
Underveis i programmet vil det også være muligheter for å delta på en utflukt til Klonarkivet på Stiklestad. Hans Christian Brede i Skogselskapet og Torstein Myhre i Skogfrøverket vil utdype temaet «Planteforedling i et klimaperspektiv».

Informasjon om påmelding finner du i aktivitetskalenderen til Arena Skog.