Nyheter

Norges Forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Norges forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU-baserte innovasjonsprosjekter, og gjerne i samarbeid med FoU institusjoner.

Prosjektene skal gi bedriftene økt konkurransekraft, vekstmuligheter, bærekraftig verdiskaping og gode samfunnsmessige gevinster. Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet. Forskningsrådet har åpnet opp for søknader, og fristen for å søke om midler via utlysningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet er i år 25. september.

Mer informasjon om hvem som kan søke om støtte og hvordan finnes på nettsiden til Forskningsrådet.