Nyheter

Ny stipendiat ved NIBIO skal øke kunnskapen om planteproduksjon og genetikk

Islandske Rakel Jakobína Jónsdóttir tar nå fatt på en treårig stipendiatstilling innen fagfeltet skogplanteproduksjon og genetikk hos NIBIO Steinkjer, hvor hun blant annet skal studere klimatilpasning hos trær. Bakgrunnen for stillingen er et samarbeid mellom NIBIO, Statskog, Skogfrøverket, Verdiskapingsfondet og ARENA SKOG, og er en del av NIBIOs store satsning i Steinkjer.

Formålet med stipendiatstillingen er at prosjektet skal øke kunnskapen om hvordan samspillet mellom dyrkingsrutiner i skogplanteskolene og plantenes genetikk påvirker utviklingen av røtter. På den måten kan planteproduksjonen tilpasses og forbedres slik at plantene blir i stand til å håndtere påkjenningen fra klimavariasjonene og klimaendringene som venter oss i framtida. Hardføre skogplanter er viktig for en vellykket foryngelse slik at skogproduksjonen kommer raskt i gang etter hogst.

Det praktiske forskningsarbeidet underveis i prosessen vil i hovedsak foregå hos Skogplanter Midt-Norges planteskole og Skogfrøverkets senter for skogplanteforedling på Kvatninga i Overhalla.

F.v. Arne Steffenrem, NIBIO, Monica Grindberg, Statskog, Rakel Jakobína Jónsdóttir, stipendiat, Tor Myking, NIBIO, og Kjersti Kinderås, Arena Skog. Foto: Anne Lønvik.