Nyheter

En skog av muligheter når plasten vrakes

Nationen: «Det ligger et enormt potensial i skogen.»

« – Det er ikke mange miljøer som jobber på den måten vi gjør» sa Kjersti Kinderås, klyngeleder i Arena Skog, til Nationen i en artikkel fra 1.september. Hun trekker fram undersøkelsen utført av Trøndelag Forskning og Utvikling, som viser at bedriftene i klyngen har økt sin omsetning med 19 prosent i perioden mellom 2015 til 2018 – samtidig har verdiskapingen til selskapene økt med 29 prosent. Samarbeidet bærer frukter.

«I tiden framover skal det blant annet satses mer på bruk av tre i urbane omgivelser, kort fortalt høye trekontruksjoner. Fiskefôr fra trebasert fiber og trebasert gjødsel er andre satsingsområder» uttalte Kinderås til Nationen.

Produkter lagd av trefiber kommer inn på stadig nye områder

Lars Johansson, delprosjektleder i Arena Skog og seniorforsker i forskningsinstituttet Rise PFI, forteller til avisa at stadig flere er interesserte i produkter der tre er råvaren. Rise PFI forsker på mulighetene for å bruke nanocellulose i forbindelse med sårheling og gjenskaping av ødelagt vev i kroppen. «Framfor alt etterspørres produkter innen næringsmiddelindustrien. Men vi ser også at smelteverk- og prosessindustrien vil ha trebaserte produkter», fortalte Johansson.

Les hele saken på nettsiden til Nationen.

Skjermdump: Nationen 01.09.2019