Nyheter

God vekst i skogbruksbedriftene i Trøndelag

Trøndelag Forskning og Utvikling omtaler analyse av verdiskapinga i skognæringsklyngen

De industrielle kjernebedriftene i Arena Skog omsatte for litt over 5 milliarder kroner i 2018. Veksten i omsetningen siden 2015 har vært 19 prosent. Tilsvarende er verdiskaping på om lag 1 milliard kroner, etter vekst på 9 prosent de siste tre årene.


Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har analysert verdiskapingen i skognæringsklyngen. Denne uken omtaler de analysen på sin egen nettside.

– Omsetningen er spesielt stor innen treforedling og trelast, sier forsker Roald Sand, TFoU, som har gjennomført analysene. Verdiskaping er definert som verdiøkning for råstoff og innkjøpte varer og tjenester i produksjonene, altså omsetning (samlet verdi av produksjonene) minus varekjøp og andre driftskostnader.

Les hele saken på nettsiden til TFoU.

Faksimile: Trøndelag Forskning og Utvikling, 28.10.19.