Nyheter

Invitasjon til sluttkonferanse Ren biodiesel i landbruket

Prosjekt «Ren biodiesel i norsk landbruk» inviterer til sluttkonferanse torsdag 5. desember kl 10:00 ved Scandic Hell Hotell, Værnes, Stjørdal. Resultater fra traktorforsøkene 2018-19 vil presenteres, samt veien videre for fornybar biodiesel i landbruket.


Ruralis presenterer resultatene fra prosjektet som tar for seg hvorvidt ren biodiesel i landbruket vil fungere, hva klimagevinsten vil bli, og hva det vil koste å gå over til nytt drivstoff.

Program og påmelding finner du på Ruralis sine nettsider.
Meld deg gjerne på så snart som mulig og senest en uke før, dvs 28.11.2019.
Kontaktperson: Prosjektleder Bjørn Eidem, Ruralis Utredning.
[email protected] eller telefon 91332277.