Nyheter

Minneord Jan Olsen

Vi har med sorg mottatt beskjed om at Jan Olsen døde fredag 8. november, 69 år gammel.

Jan var en dyktig, arbeidsom og kunnskapsrik mann, som var utdanna skogbrukskandidat fra Norges Landbrukshøgskole. Hele sin yrkesaktive karriere arbeidet han i skogbruket. Først med tømmertransport hos Transportbrukernes Fellesorgan, deretter som kommunal skogbrukssjef i Midtre Gauldal og Verdal, før han ble fylkesskogmester hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I 2012 slutta han hos Fylkesmannen for å bli fagansvarlig på Skogkurs på Honne. I 2017 ble han daglig leder i Skognæringa Kyst, en jobb han hadde til han fikk helseproblemer på slutten av fjoråret.

Jan sitt spesialfelt var skognæringas infrastruktur. Han var engasjert i en rekke programmer og prosjekter som gikk på å få tømmeret fram til videreforedlende industri, og på en effektiv måte. Han har betydd mye for Kystskogbruket med sin innsats på dette området, og etter hvert også som leder av Skognæringa Kyst. Jan var ydmyk, oppriktig, positiv, uhøytidelig og humoristisk. Derfor var han også svært godt likt. Vi savner Jan allerede, og tenker at savnet er ufattelig for de som stod han aller nærmest.

Vi lyser fred over Jan Olsens minne.

For Kystskogbruket og kolleger i Skognæringa Kyst
Ole Hartvig Bakke