Nyheter

– Nå kjører vi!

WoodWorks! klar for fem revolusjonerende år som Arena Pro

Vår tre-årige periode som Arena Skog er over. Klyngen har hatt tid til modning og utvikling. Vi har erfart at samarbeid mellom bedrifter bærer frukter, og at konkrete mål fører fram. Disse erfaringene har lagt grunnlaget for at vi nå rykker opp til Arena Pro – det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge. Nå kjører vi!

Tre virker! WoodWorks!

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Bedriftene i denne tradisjonsrike næringen har vist betydelig nytenkning og omstillingsevne. Skog og tre har på mange måter blitt et symbol på fremtid. Skogen og trematerialer representerer bærekraft, funksjonalitet og en fremtidsrettet livsstil. WoodWorks! skal bringe løsninger til markedet som gjør det mulig å erstatte fossile og ikke-sirkulerbare materialer. Med dette gis direkte bidrag til å løse klimaproblemene.

Studenter velger utdanning innen bærekraftig utvikling

NTNU bidrar som aktivt medlem i WoodWorks! gjennom sin tverrfaglige satsning NTNU Wood. Dekan Fredrik Shetelig ved AD-fakultetet sier at NTNU er en viktig samarbeidspartner for skog- og trenæringen i Norge. «Vi ser nødvendigheten av å arbeide samlet mot en kunnskapsbasert og miljøvennlig forvaltning og bruk av de ressursene vi har i Norge. NTNU Wood vil arbeide for at WoodWorks! vil komme alle ved NTNU til gode, både fagmiljøene og studentene, og at NTNUs arbeid bidrar til en bærekraftig framtid.»

Flere studenter enn tidligere har valgt å satse på utdanning hvor bærekraftige løsninger står i fokus. «Vi merker en markant økt pågang av unge dyktige studenter som ønsker å forske, skrive masteroppgaver og jobbe med fremtidsrettede muligheter basert på trematerialer!» sier Pasi Aalto, senterleder ved NTNU Wood.

Klyngen har i dag over 70 utviklingsprosjekter gående, og håper på en firedobling av dagens omsetning innen 2030. Arena Pro statusen vil gi næringen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang. Trøndelags unike FoU-miljøer med NTNU, RISE PFI og SINTEF i spissen, er en avgjørende faktor for klyngen og for at European Innovation Scoreboard vurderer Trøndelag som Norges beste innovasjonsregion.