Nyheter

Prosjektet BioCycles skal bidra til å dekke etterspørsel etter Omega 3

RISE PFI sammen med de andre partnerne i prosjektet, Sintef Ocean (prosjektleder) og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), skal finne fram til ulike typer restråstoff fra treforedlingsindustri, akvakultur og landbruk som kan være fremtidens nøkkel for å dekke deler av verdens etterspørsel etter Omega 3. De ulike typer restråstoff skal testes som substrat til gammarider (tanglopper) som finnes i fjæresteinene.

Les mer om prosjektet på Teknisk Ukeblad sine nettsider.