Nyheter

Landbruksbygg i tre

Konferanse fremmer bruk av tre i landbruket

Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag arrangerer den 13. mars en spennende konferanse med tema landbruksbygg i tre. 

Arrangementet finner sted på Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 11, Trondheim.

Tema som blant annet er å finne på programmet er finansiering og støtteordninger til landbruksbygg, klimasmarte trebygg, samt presentasjoner av forskjellige løsninger for landbruksbygg i tre ved ulike leverandører.

Programmet finner du på nettsidene til Norsk Bygdesagforening.
Konferansen er åpen for alle interesserte – påmelding finner du her.
Påmeldingsfrist 1. mars.