Nyheter

Rekruttering til treindustrien starter i barnehagen!

Radioprogrammet Nyhetsmorgen på NRK P2 hadde tirsdag 4.februar et innslag fra Støren Treindustri – der temaet var rekruttering til treindustrien. 

Fra innslaget kunne man høre at Støren Treindustri i Midtre Gauldal denne uken hadde besøk av en barnehagegruppe hvor interessen var stor for bygging av fuglekasser. Bedriften, og skog- og trenæringa som sådan, har stort behov for ny arbeidskraft i årene som kommer, og rekrutteringa starter allerede i barnehagen!

Hør innslaget fra radioprogrammet her. 
Besøket er også omtalt av NRK Trøndelag – les artikkelen på deres nettside. 

Faksimile: NRK Trøndelag 04.02.2020