Nyheter

Bærekraft og innovasjon – bruk av skog og tre i framtida. Kjenn fortida for å planlegge framtida

Skognæringsseminar under Sagbruksfestivalen

Norsk Sagbruksmuseum i samarbeid med Danske Bank, WoodWorks! Cluster og Kystskogbruket inviterer til skognæringsseminar under Sagbruksfestivalen på Spillum, Namsos, den 10.juni. 

Seminaret ved Norsk Sagbruksmuseum vil by på et historisk tilbakeblikk på skogen som råstoffsgrunnlag igjennom tidene og fram til dagens moderne sagbruk. Blikket rettes framover, og til de muligheter som ligger i bruk av trevirke for å skape innovasjon for ei bærekraftig framtid. I etterkant av seminaret vil det bli anledning til ei omvisning på museet.

Arrangementet er gratis.
For informasjon om foredragsholdere, program og påmelding, se arrangementskalenderen til WoodWorks! Cluster.