Nyheter

“Når samfunnet stopper opp – bygg kompetanse”

Et forslag fra styreleder i WoodWorks! Cluster, Knut Dreier, fikk Knut Amund Skatvedt hos Treteknisk til å sparke i gang en rekke kompetansehevende kurs for ansatte i bedrifter som har blitt permitterte eller har fått mer ledig tid som følge av koronakrisa. Skatvedt er også prosjektleder for delprosjektområde Bygg hos WoodWorks! Cluster.

Saken er omtalt av Norsk Skogbruk – se hele artikkelen på deres nettside.

Faksimile: Norsk Skogbruk 08.04.2020.