Nyheter

Norsk Skogbruk: WoodWorks! er skeptiske til at plantepakken til skognæringen går ut over vegmidler og ungskogpleietiltak

Les hele saken på nettsiden til Norsk Skogbruk.

Faksimile: Norsk Skogbruk 06.04.2020.