Nyheter

Omstillingsvilje og utvikling av egne produkter har gitt Norsk Limtre økt omsetning

WoodWorks! Cluster-medlem Norsk Limtre har de siste årene vært igjennom store endringer i sin produksjon – fra å produsere furumøbler til dagens satsning på utvikling av helt nye limtreprodukter. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 70% av alle endringsprosesser mislykkes. For Norsk Limtre sin del var nøkkelen til suksess støtte og engasjement fra de ansatte.

Bedriften sto i 2013 ved et veiskille, da etterspørselen etter furumøbler avtok – og valget sto mellom å avslutte driften eller gjøre store endringer i produksjonen. Med lojale ansatte i ryggen falt valget på det siste – og utvikling og produksjon av produkter i limtre tok til. Omstillingen har vært en suksess, og omsetningen har mer enn doblet seg fra 23 millioner i 2013 til 57 millioner i 2019.

Norsk Limtre har vært medlem av klyngen Skognæringa i Trøndelag siden oppstarten av Arena Skog-perioden – og ble med videre over i WoodWorks! Cluster som startet ved nyttår 2020.

Saken ble først omtalt av Norsk Limtre på deres nettside, du kan lese hele artikkelen her.

Faksimile Norsk Limtre 23.04.2020