Nyheter

Tiltakspakke 3: Innovasjon Norge gis en økning på 4,5 milliarder kroner for å hjelpe næringslivet

Myndigheter og bransjeorganisasjoner kommer daglig med tiltak som skal lette og bedre situasjonen for industri og næringsliv både på kort og lengre sikt. Det er også gjort tilpasninger innenfor eksiterende rammer. Innovasjon Norge har via “Tiltakspakke 3” fått en økning på 4,5 milliarder kroner for å hjelpe næringslivet.


Av de mange gode tiltakene som kom i “Tiltakspakke 3” vil WoodWorks! spesielt framheve disse mulighetene:

– Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpnes det for forprosjekter.

– To milliarder kroner til innovasjonstilskudd, det vil si tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og mellomstore bedrifter som antas ha et stort markedspotensial.
– Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
– For kommersialiseringstilskudd økes andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Det åpnes for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.

Koronakrisen setter fart i endringsprosesser og økt satsning på fremtidens løsninger. Dette samsvarer godt med klyngens rolle og prioriteringer. Klyngen oppfordrer sine medlemsbedrifter til å benytte denne spesielle tiden godt til å ruste seg for framtiden. Klyngen tilbyr å bistå bedrifter med å vurdere og beskrive mulige prosjekter som kan passe til disse ordningene.