Nyheter

Inspirasjonswebinar i rehabilitering av kommunale bygg, 2. juni kl 13:00 (NY DATO)

WoodWorks! Cluster, Norwegian Wood Cluster, Treindustrien og TreFokus inviterer til

Webinar tirsdag 2. juni kl 13:00-15:00 NY DATO

Kommuner og aktører i hele byggenæringen inviteres til et inspirasjonswebinar hvor bærekraft, miljø og sirkulærøkonomi settes i høysetet.
Hvordan kan tiltak for stimulere til aktivitet i byggenæringen i koronakrisen også bidra til grønn omstilling og gode løsninger for kommunene?
Dette og mer vil vi få svar på når vi møter nasjonale aktører som arbeider med sirkulærøkonomi og bærekraft.
Vi vil også få gode eksempler fra flere kommuner på hvordan det jobbes med disse spennende, men sammensatte utfordringene.

Påmelding nettsiden til WoodWorks! Cluster her.

Link til Teamsmøte finner du her Bli med i Microsoft Teams-møte

Program:
1300-1310 Velkommen
1310-1320
Trondheim kommune har forsert bygge- og utviklingsprosjekter for over 1 mrd kroner for å bidra til å «holde hjulene i gang» i byggenæringen. Eiendomssjef Tore Myhrvold fra kommunen gir introduksjon til hvordan og noen prosjekteksempler.
1320-1330
Liten kommune – ikke bekreftet 
1330-1340
Treindustrien har vært en næringspolitisk pådriver for å få fokus og oppmerksomhet hos myndigheter, byggenæringen og andre aktører hvor viktig kommunenes rolle er. Heidi Finstad redegjør for arbeidet.
1340-1350
Spørsmål
1350-1400 Kort pause
1400-1410
Sirkulær økonomi utfordrer hvordan vi bygger og hva vi gjør med eksisterende bygningsmasse. Trebaserte konsepter gir mange muligheter for å forlenge levetiden på eksisterende bygningsmasse. Eksempler og prosjekter presenteres av TreFokus/Aasm. Bunkholt
1410-1420
Boligbygg KF i Oslo Kommune gjennomførte i fjor en oppgradering av kommunale boliger på Haugerud i Oslo. Lindal Treindustri leverte treelementer til oppgraderingen og daglig leder Jan Lindal redegjør for prosessen og prosjektet.
1420-1430
Kommunalbanken finansierer store deler av investeringer i kommunene. Banken har fokus på miljø, bærekraft og sirkulær økonomi og har også «Grønne lån» i denne sammenheng. Kian Kriens Haavi fra Kommunalbanken orienterer om banken bærekraftsarbeid og lån.
1430-1440
Spørsmål
1440-1445
Oppsummering i plenum