Nyheter

Koronatiltak for grønn omstilling

Tiltak som styrker privatmarkedet/rehabiliteringsmarkedet, nybygg og det offentlige markedet

Tiltak for å bidra til aktivitet og stimulering av norsk økonomi i koronakrisen, må også bidra til grønn omstilling og til at vi når andre samfunnsmål, skriver Treindustrien.

Treindustriens viktigste marked er byggenæringen, som sysselsetter omtrent 360 000 over hele landet. Konsekvensene av koronakrisen vil først gi utslag frem i tid, som følge av dagens situasjon i norsk økonomi. Premissene for markedsutvikling for byggenæringen høsten 2020 og for 2021 avgjøres nå i RNB. Det er prekært å stimulere markedet for å motvirke økt arbeidsledighet og tapt verdiskapning i byggenæringen frem i tid.

Det er behov for:

  • Etterspørsel stimulering i offentlig sektor.
  • Etterspørsel stimulering i privat sektor.
  • Etterspørsel stimulering knyttet til rehabilitering, ombygging og tilbygg hvor dagens virkemiddelapparat justeres for å nå mål.
  • Klima- og miljømål må være en forutsetning for tiltak i krisen. Statens bruk av penger i krisen må være langsiktige investeringer i samfunnsmål.

Treindustrien viser til at byggenæringen har for alvor satt klima og miljø på dagsorden. Norge har ambisiøse klimaforpliktelser som skal nås innen 2030. Tiltak for å bidra til aktivitet og stimulering av norsk økonomi i koronakrisen må også bidra til grønn omstilling. Levetiden på dagens bygg må forlenges. Det er samtidig mulig å bidra til å løsninger innenfor andre samfunnsområder, slik som eldrebølgen, ved å tilpasse boliger til nye behov.

Det er viktig at et sett med virkemidler som treffer alle markedssegment blir tatt i bruk.