Nyheter

Norsk Skogbruk: «Koronasymptomer på trøndersk skog- og trenæring»

Skognæringa i Trøndelag ble omtalt i Norsk Skogbruk 2.mai angående koronakrisas virkninger på skognæringas bedrifter i regionen. Les hele saken på Norsk Skogbruks nettsider (pluss-sak).
Faksimile: Norsk Skogbruk, 02.mai 2020.