Nyheter

Fortsatt mulig å søke midler i BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. 

Fristen for å søke BIO 2-midler (for mellomstore og store bedrifter) er forlenget til 1. oktober 2020. Søknadene som er innsendt innen den ordinære fristen 1. juni behandles i juni – innkomne søknader blir behandlet fortløpende. Fristen for å søke Kompetansetiltak for større bedrifter er også forlenget til 1. oktober.

Mer informasjon om ordningen finner du på nettsiden til Trøndelag Fylkeskommune.