Nyheter

Utlysninger til Regionalt Forskningsfond Trøndelag høsten 2020

Regionalt Forskningsfond Trøndelag (RFF Trøndelag) lyser ut midler til kvalifiseringsstøtte og innovasjonsprosjekt i kommuner og næringsliv nå i høst. Les mer her.