Nyheter

Inntre spent på senskadene av koronaen

I en artikkel i avisa Treindustrien forteller administrerende direktør i Inntre, Gisle Tronstad, om deres erfaringer med å holde produksjonen i gang under koronarestriksjonene som regjerte i vår. På det verste ble det full stopp i eksporten, men de unngikk likevel permitteringer. Nå ser de framover, og planlegger fortsatt å investere i et nytt høvleri på saga i Steinkjer.


– Jeg er mest spent på senskadene. Det er veldig viktig for næringen at det blir satt i gang tiltak så byggenæringen ikke stopper opp. Både kommune og stat bør være veldig offensive. Det er mange eldrehjem og barnehager som må bygges. I stedet for at folk går hjemme og ikke får gjort noe, må det være fornuftig å sette i gang ting som må gjøres uansett
, sa Gisle Tronstad til Treindustrien.

Saken ble opprinnelig publisert i papiravisa og på nettsida til Treindustrien den 28.juli. Les hele saken her.