Nyheter

“Tre på Agder” – ny treklynge etablert!

Flere bedrifter i Agder har nå gått sammen om å etablere en ny treklynge i samarbeid med fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Etableringa er en treårig klyngesatsning som skal løfte og synliggjøre bransjer og bedrifter i hele verdikjeden fra skog til ferdige produkter.

Tre på Agder har som mål å utvikle et samarbeid mellom bedrifter i hele verdikjeden som små og store aktører vil ha nytte av.

Leder av Tre på Agder, Maya Twedt Berli, forteller at bedriftene i klynga skal jobbe med fellestiltak innen områder som digitalisering, bærekraft og sirkulære løsninger, rekruttering og kompetanse, så vel som omdømme og markedsføring. 

WoodWorks! Cluster var representert på samling i regi av Tre på Agder for et par uker siden, og er allerede godt i gang med å etablere et samarbeid med den nye treklynga!