Nyheter

Landbruksministeren besøkte InnoCamp og fikk trebriller

Statsråden besøkte InnoCamp i forbindelse med åpninga av Landbruksdirektoratet på Steinkjer og ble presentert satsninger i ei offensiv næring. Flere av medlemmene i WoodWorks! har kontorfellesskap i Landbruksklynga på InnoCamp.

Flere klynger

Klyngen tilrettelegger for et godt nettverk som kan skape grobunn for innovasjon og utvikling som på sikt kan gi lønnsom produksjon, verdiskapning og arbeidsplasser. Det er nødvendig med tilrettelegging og finansiering av klynger som virkemiddel for å styrke innovasjon i verdikjedene. Gjennom WoodWorks! samarbeidet skal flere bedrifter fra havbruk, fra skognæring, jordbruksnæringa, møte de fremste forskerne i regionen på tre og fiber. For de fleste bedrifter har ikke egne utviklingsavdelinger, noe klyngesamarbeidet bistå dem med.

Tettere samarbeid med FoU-miljøene

Vår erfaring er at FoU miljøene kobles tettere mot bedriftene i klyngesamarbeidet. I WoodWorks! har vi etablert 100 innovasjonsprosjekter siden 2016, og 3 av 4 prosjekter inkluderer minst en FoU-institusjon. InnoCamp med Nibio, Nord Universitet, TFoU og KUN i nærheten er positivt, og det er ikke langt til NTNU, Sintef og Rise PFI m.fl. i Trondheim.

Mange av klyngas 75 aktører er representert på InnoCamp og Steinkjer.

 

Spennende prosjekter det jobbes med er:

Fiske- og dyrefôr fra norske trær

Vi kan hente fôret fra egen skog ved sjøbredden, en åpenbart mer bærekraftig løsning, enn å frakte soya fra Sør-Amerika. Og et bedre alternativ enn å bruke menneskemat som råvare.

Pakk maten i bioemballasje

Emballasjeprodukter fra skogen kan erstatte plastpakking av mat fra jord- og havbruk. For eksempel utvikler Follacell i Follafoss råvare for «grønne puter» som absorberer fukt i innpakninger med kjøtt og fisk. Plastprodusenten Bewi leder, i samarbeid med RISE PFI, et forskningsprosjekt på trefiberbasert emballasje til matprodukter. Flere av prosjektene som nå iverksettes er basert på forskningsprosjekter med både har bedrifter og forskningsinstitusjoner fra klyngen.

Flere bygg i tre

Samfunnet trenger flere bygg i tre til lavere kostnader for å svare på markedsbehov og klimamål. Urbanisering med press på arealer, gir potensiale for trebygg fra 5-8 etasjer. I dag er det kun tilgjengelig elementkonsepter i lette trekonstruksjoner opptil 4 etasjer. Det vil si bærekraftige bygg som binder CO2, og som det er godt å bo i.

 

Framtida er så lys at vi trenger (tre-)briller ifølge Ole Bakke, prosjektleder i WoodWorks! og daglig leder i Skognæringa Kyst. Foto: Inga Rossing/Trøndelag Bondelag.

 

Flere bilder fra møtet med Statsråden

Foto: Inga Rossing/Trøndelag Bondelag.

 

Jokim fra Nibio presenterte noe av hva det jobbes med på Steinkjer.

 

Landbruksklynga med jord- og skoggjengen som deltok. Foto: Inga Rossing/Trøndelag Bondelag.