Nyheter

Pipelife: Historisk satsing på innovasjon og bærekraft

En storstilt rebranding av Pipelife Norge staker ut en historisk satsing på innovasjon og bærekraft. Selskapet lanserer allerede neste år fossilfrie rør basert på avfall fra skogindustrien. Målet er å være klimanøytral i 2050.

Bedriften har siden starten i 1969 vært et industrieventyr basert på norsk industriproduksjon. Til sammen har Pipelife nå 250 ansatte fordelt på de tre lokasjonene Surnadal, Stathelle og Ringebu. 90 prosent av alle leveranser her i landet er produsert i rørprodusentens norske fabrikker.

Fornyer selskapet
Selskapet fornyer nå logoen og det visuelle uttrykket i en storstilt rebranding av selskapet. Målet er å befeste sin posisjon i markedet basert på bærekraft, innovasjon, samarbeid og nærhet. De ansatte har stemt frem hvilke av FNs bærekraftsmål bedriften skal satse på, og den nye strategien er forankret fra grasrota og helt opp til konsernledelsen.


Lanserer fossilfrie rør

Ifølge selskapets nye strategi skal Pipelife være klimanøytral i 2050. Selskapet har i flere år jobbet med fossilfrie alternativer og har det siste året hatt et prøveprosjekt i Sverige for å fremstille rør basert på avfall fra skogindustrien. Prosjektet har vært svært vellykket, og det er forventet at selskapet lanserer fossilfrie rør og lavfossilrør allerede i første kvartal i 2021.
– Dette er en stor milepæl i vår satsing på innovasjon og bærekraft, sier administrerende direktør i Pipelife Norge, Sigmund Aandstad.

Vil bruke mer resirkulert plast
Samtidig jobber selskapet med å endre internasjonale standarder for å muliggjøre bruk av mer resirkulert plast i sin rørproduksjon. Pipelife bruker allerede en god del resirkulert plast, men ønsker å øke bruken dramatisk i årene fremover.
– Vi ønsker å bruke mye mer resirkulert materiale inn i vår produksjon. For å kunne bruke mer, må kvaliteten på resirkulert plast bli bedre. Her skjer det en positiv utvikling, blant annet innen materialer basert på kjemisk resirkulert plastavfall. I tillegg må internasjonale standarder endres for å tillate mer bruk av resirkulert i produksjonen, uten at det går på bekostning av kvalitet og levetid på produktet. Her ser vi også positive tendenser. Sirkulærøkonomi har høy prioritet og vil gi oss økt konkurransekraft fremover, sier Aandstad.

Markedet må respondere
Pipelife fikk EPD-er på sine første produkter i 2018. Nå jobber rørprodusenten med utvikling av en EPD produktkalkulator for å kunne regne ut mer prosjektspesifikk EPD. Det gjør de ikke minst for å påvirke norske byggherrer. 80 prosent av Pipelifes produksjon havner hos det offentlige. Rørprodusenten er kritisk til at bærekraft ofte blir tilsidesatt og at det kun er laveste pris som gjelder.
– Utviklingen går alt for sent. Offentlig sektor må snarest begynne å stille krav til miljøhensyn i prosjektene. Miljøparametere vektlegges så langt i skuffende liten grad i anbudsprosessene. Det begrenser seg stort sett til spørsmålet om man har miljødeklarasjon eller ikke. Det holder ikke i fortsettelsen. Vi håper derfor at norske kommuner og andre offentlige byggherrer begynner å etterspørre mer bærekraftige løsninger, også innenfor rør. For vår egen del er vi sikre på at bærekraftige produkter og løsninger er fremtidens viktigste konkurransefortrinn. Suksessen av vår sterke satsing på bærekraft og innovasjon er imidlertid prisgitt mer offensivt tenkende norske myndigheter, sier Pipelife-direktøren.

Smarte rør skal bidra positivt
Pipelife har så langt brukt flere millioner kroner i satsingen på smarte rørsystemer. Med på laget har de Telenor, NTNU, Innovasjon Norge og andre teknologipartnere. Utviklingsavdelingen Horisont er selskapets fremste spydspiss, både i Norge og internasjonalt, for å utvikle smarte løsninger for rørbransjen som gir oversikt over vannmengder, vannkvalitet og lekkasjer i rør under bakken.
– 30 prosent av vannet som sendes ut i ledningsnettet kommer aldri frem. Det er derfor god bærekraft i å ta bedre vare på vannressursene våre. I tillegg kan overvåking gi et tidlig varsel ved flom og dermed forhindre skader på mennesker og infrastruktur. Sensorikk og digital overvåking er en viktig del av helheten i å tilby bærekraftige løsninger.

Klar for de neste 50
Sigmund Aandstad tok over som administrerende direktør etter Kjell Larsen ved årsskiftet, og har hatt ansvar for prosessen som har ledet frem til ny strategi med et enda sterkere fokus på innovasjon og bærekraft.
– Pipelife har i 50 år jobbet hardt for å trygge våre viktigste ressurser, nemlig å sikre transport og beskyttelse av vann og energi. Vi tenker langsiktig og skal være relevante også de neste 50 årene. Selskapets rebranding gir oss en tydelig retning, hvor vi gjennom satsing på innovasjon og bærekraft finner fremtidens løsninger. Det skal vi gjøre i samarbeid med leverandører, ansatte, kunder og partnere, fortsatt tuftet på norsk produksjon. Det er viktigere enn noen gang, sier Aandstad.

Tekst: Pressemelding fra Pipelife Norge

Administrerende direktør i Pipelife Norge, Sigmund Aandstad. Foto: JON ARE BERG JACOBSEN