Nyheter

Regjeringen ønsker mer eksport

Norsk eksport til utlandet har hatt negativ utvikling de siste 25 år.  Regjeringen ønsker nå en ny økt satsning mot eksportmarkedene.  Planen har fått navnet Business Norway og legger opp til tett samarbeid med næringslivet.

Koronaknekk

Korona epidemien har gitt nedgang i verdenshandelen, enkeltnæringer som reiseliv og skipsfart er rammet spesielt hardt, forteller næringsminister Iselin Nybø til NRK.

Regjeringen vil totalt bruke 100 millioner til strategiske eksportsatsninger, hvorav 20 millioner vil brukes til å styrke klyngeprogrammene.
Nybø lover å jobbe tett på næringslivet. En samlende tilpasset eksportstrategi skal sikre dette og næringsministeren oppsummerer at myndighetenes arbeid frem til nå har vært for langt unna næringslivet.

Taper mot Sverige

Som eneste OECD land har Norge mistet markedsandeler internasjonalt de siste 25 år.
Både Sverige og Danmark har økt eksporten kraftig siden finanskrisen.  Næringsministeren mener vi har mye å lære av nabolandene som lykkes med videreforedlede varer og tjenester,  presiserer Nybø.

Hele regjeringen står bak

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide lover at utenrikstjenesten vil ta en viktig rolle for å fremme norske eksport.  Vi vil være døråpnere og nettverksbyggere for norske bedrifter som vil eksportere, kan hun ifølge NRK fortelle.

Trelast selger

Tømmer og trelast har derimot en økning i eksporten på i underkant av 10 prosent fra august 2019 til august 2020 ifølge SSB.

Det er gledelig at tre og trelast er et lyspunkt i eksportstatistikken uttaler klyngeleder Kjersti Kinderås i WoodWorks!.  Dette er et godt utgangspunkt for å øke verdiskapningen fra eksport. Vi jobber nå tett på myndigheter og virkemiddelapparat for å sikre at bedriftene får den bistand de ber om, understreker hun.

En over hundre år gammel stolt eksporttradisjon representert ved Thamspaviljongen, Orkanger. Foto: Knut Amund Skatvedt, prosjektleder bygg, WoodWorks! Cluster.