Nyheter

Skognæringa Kyst: Statsbudsjettet – har regjeringa glemt fotosyntesen?

Regjeringa vil satse til sammen 19,2 mrd kroner for å fange og lagre CO2 fra fossil produksjon. Grønn skogsatsing gir en mangedobbel effekt, til en kostnad på 0,5 % av denne megainvesteringen. Hvorfor vil ikke Regjeringa helgardere og satse på skogen?

Les hele pressemeldinga fra Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst, på nettsida til Norsk Skogbruk.