Nyheter

Søknad om SkatteFUNN 2021

Har dere begynt planleggingen for 2021? Bedrifter som jobber med forskning og utvikling (FoU) kan søke SkatteFUNN og få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.  


Søknader for neste års prosjekter kan sendes inn fra 1. januar 2021. Vi oppfordrer alle bedrifter til å søke tidlig på året. 

Å søke tidlig har mange fordeler: 
Saksbehandlerne har bedre veiledningsmuligheter første halvår av året, og saksbehandlingstiden er kortere. Tidlig innsendt søknad gir dessuten tidlig avklaring rundt finansiering.

Garantifristen er 1. september. Søknader innsendt etter denne datoen er ikke garantert behandling innen nyttår og kan risikere å miste skattefradrag for året søknaden ble sendt.

Les mer om SkatteFUNN-søknad her.