Nyheter

TECH4EFFECT-prosjektet presentert under ministerbesøket i Steinkjer

I løpet av de neste fire årene skal det europeiske forskningsprosjektet TECH4EFFECT bidra til å øke tilgangen til skogressursene og redusere miljøbelastningen under hogst ved bruk av droneteknologi. Prosjektet skal blant annet utvikle et eget nettbasert verktøy for innsamling, systematisering og sammenligning av hogst mellom de ulike europeiske landene. Et slikt verktøy vil gi et solid grunnlag for en kunnskapsbasert skogskjøtsel. 

Prosjektet ble presentert av NIBIO under Landbruksministerens besøk i Steinkjer i oktober. Les prosjektets egen nyhetssak fra ministerbesøket her.