Nyheter

Sparer millioner på å bruke sensorer i produksjonen

Tekst: WoodWorks!

Foto: MøreTre Et av deres signaturprosjekter

Selv om 2020 har vært spesielt og «alle» har snekret platting, har faktisk den tradisjonsrike bedriften i Surnadal opplevd eventyrlig vekst de siste fem årene. Veksten har ligget jevnt på 10-15 prosent årlig for deres MøreRoyal® impregnerte materialer. Over halvparten er terrasserelatert, men bedriften markedsfører også de værbestandige bordene til ytterkledning og til tak, noe som blir stadig mer populært.

Klyvsaga ble flaskehals

Utfordringen med å bli så populær er at produksjonsutstyret skal henge med kapasitetsmessig. I 2014 kjørte Talgø rundt 20.000 m3 trelast gjennom sag og høvel og oljekok-kjelene. I år har hele 80.000 m3 gått gjennom fabrikkens produksjonssystem. Og operatørene har stadig bekymret seg for at klyvsaga skal bli for varm eller av andre ulike årsaker ikke skal holde tritt med å forsyne høvelen, som er neste post i produksjonslinja. De vet at både ekstreme vibrasjoner og varmgang kan ødelegge andre deler i systemet, noe som er kostbart å reparere. Dessuten må produksjonen stanse under slike reparasjoner, og tapt produksjon er minst like kostbart. For å sikre at ikke det skal skje har farten på saga blitt holdt godt nede på «den sikre siden», og 14 operatører har hatt omtrent like mange meninger om hva som er rett hastighet. I mellomtiden har bestillingene hopet seg opp og ledelsen begynte å fable om å investere 3-4 millioner kroner i en sag til, så kom El-Watch inn i bildet.

Foto Talgø MøreTre
Gode data: Operatørene følger produksjonen fortløpende. Dataene fra sensorene er gode verktøy for å optimalisere prosessen.
Sensor: En slik liten sensor på utstyret står bak alle dataene på skjermen. Foto: El-Watch

Løsning i nabokommunen

El-Watch holder til i nabokommunen Rindal og har drevet med trådløs teknologi siden 2002, og særlig de siste fem til ti årene har teknologiutviklingen rundt sensorer skutt fart. «Game  changerne» har vært ny teknologi som apper, smart-telefoner og skytjenester, men også robuste komponenter som bruker mindre strøm og dermed gir lang levetid for batteriene. Nå lager selskapet såkalte IoT-sensorer (Internet of Things) som overvåker «ting» i drift – og resultatene får du på sekunder.

– Vi har systemer som holder kritiske prosesser under oppsikt, der operatører fortløpende kan styre drifta optimalt. Dataene kan også samles og analyseres etter en viss tid for å analysere og lære hva som påvirker kvaliteten. Vi har også sensorer som er programmert til å varsle ved gitte verdier. For eksempel overvåker mange bønder varmgang i sikringsskapene i driftsbygninger for å unngå brann. En alarm gir da beskjed når en gitt temperatur overstiges, forteller daglig leder i El-Watch Ingar Fredriksen, som har styrt selskapet siden mars.

Har 40 prosent mer kapasitet

Lilleløkken i Talgø så potensialet i El-Watch sin teknologi til å stanse de evinnelige diskusjonene mellom operatørene om hastigheten på klyvsaga og bestilte sensorer for å komme i gang.

– De var montert på minutter og i drift like raskt. Rresultatene på nettbrettene var oppsiktsvekkende, forteller Lilleløkken. Tallenes klare tale sa at alle hadde tatt feil. Klyvsaga tålte mye høyere hastighet enn noen hadde trodd. I dag kjører saga gjennom opptil 40 prosent mer last. – Tidligere har saga vært flaskehalsen i produksjonen. Høvelen takler nemlig rundt 200 løpemeter med trelast i minuttet, men saga holdt ikke tritt.

Med sensorene så vi at den tålte mye mer enn vi hadde trodd og nå serverer saga høvelen fortløpende, slik at begge går optimalt. Ei ny sag ville kostet oss tre-fire millioner kroner, kanskje mer med alt rundt. Temperatursensorene koster noen tusenlapper per stk og 9 kr i månedsabonnement per sensor på programvare i drift. De gamle nettbrettene hadde vi selv, humrer Lilleløkken fornøyd. – Det eneste er at operatørene har måttet finne nye temaer å diskutere i lunsjen.

Vokser raskt: Talgø MøreTre produserer Royalimpregnerte bord i Surnadal. Her gikk 80.000 m3 trelast gjennom anlegget i år, kyndig bearbeidet av 70 ansatte.

Unngår havari til flere hundre tusen

«Sensor-oppvåkningen» på klyvsaga har gitt Talgø MøreTre vann på mølla og nå leverer Fredriksen i El-Watch sensorer til alle operasjoner ved bedriften som trenger overvåkning. Det er bare fantasien som setter grenser.

– Når planken kokes i royaloljen overvåker vi nå deler av prosessen ved hjelp av sensorer, i første rekke for forebyggende vedlikehold, men også for å oppnå et optimalt resultat på produktet. Sensorer er også satt til å overvåke avsugsrøret i høvelen. Her har det en tendens til å pakke seg med spon og det kan gi tilløp til brann. Trykkendringsføleren vil sannsynligvis kunne sikre oss mot dette, når vi får løst kvaeproblemene, sier Lilleløkken som bare kjører furu gjennom anlegget sitt.

Det siste han tester ut nå er en sensor som overvåker spindlene i høvelen. – Spindelhavari både ødelegger mye materielt og forårsaker produksjonsstopp, – noe som alltid kommer ubeleilig. Å rydde opp i fres og lagre som har sveisa seg fast ved høy temperatur etter et havari, sammen med tapt produksjon, koster fort et par hundre tusen. Vanligvis skyldes det et lager som ryker. Derfor bruker vi nå Fredriksens sensorer til å overvåke lagrene og gi beskjed når de er klare til å skiftes, før de forårsaker et spindelhavari. Å bytte lagrene koster bare 3000-4000 kroner, forklarer Lilleløkken. Han mener Talgø MøreTre allerede har spart mange hundre tusen på disse sensorene.

Vil doble på fire år

Innsparingene sammen med veksten hjelper Talgø mot nye mål for bedriften. I år har Møre-bedriften omsatt for rundt en halv milliard kroner. Med sine 70 ansatte i Surnadal og 30 i nabodalen Todalen, leverer de sine produkter til de fleste byggevarekjedene i Norge, store entreprenører og direkte til privatpersoner. Mye Royalimpregnert virke havner på offentlige bygg, og halvparten av omsetningen er altså terrasserelatert. Litt går til Sverige. På sikt vil bedriften se ytterligere på det internasjonale markedet og målet er å doble omsetningen innen 2024. Det er altså ingen fare med den nordmørske tradisjonen for forretningssans, med Talgø MøreTre i farta i alle fall…

Made in Norway

Hos El-Watch ser også fremtiden lysende ut. Bedriften leverer sensorløsninger både i Norge og flere andre land. Stort sett er det fornøyde kunder som sprer ordet og nye kunder som tar kontakt. Fredriksens mannskap selger løsninger hovedsakelig til fire bransjer, kan han fortelle: – Industrien, slik som Talgø, men også smelteverksindustrien som har fått både produksjonsforbedringer og mer effektivt vedlikehold. Bygg- og konstruksjon, der sensorer ofte er med å forebygge skader. Transport der sensorene overvåker dekktrykk og -temperatur i Volvo lastebiler som gir lengre dekk-levetid, mindre drivstofforbruk og bedre trafikksikkerhet. Samt overvåking for å unngå brann sikringsskap i landbruket.

All teknologi produseres hos Simpro på Løkken i Trøndelag og El-Watch holder selv til i Rindal. – For 10-15 år siden ville vi produsert i Asia, men ikke nå med nye automatiserte løsninger. Da er fordelene som spart transport og god kompetanse i nærheten, større. Norge tar industrien tilbake, mener Fredriksen.