Nyheter

God Jul og Godt Nytt År!

God Jul 2020

Vi vil gjerne takke alle dere som bidrar til  utvikling av skog- og trenæringen – både våre klyngemedlemmer og støttespillere.

WoodWorks! skal bidra til å løse klimakrisa, vi skaper ny vekst i hele landet og sørge for at norsk skog tar opp mer CO2 i fremtiden enn i dag. Vi jobber med bærekraftige løsninger som erstatter fossile, som kan lagre CO2 i materialene, og som vil gi lønnsomme, grønne industriarbeidsplasser i fremtiden.

Vi setter stor pris på din støtte og ditt bidrag og ser fram til å samarbeide med deg også neste år.

WoodWorks! ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år!