Nyheter

NTNU Wood vil kartlegge videreutdanning til treindustrien

 

NTNU tilbyr i dag et vidt spekter etter og videreutdanning (EVU) fra enkeltemner til hele grader.  Kursene er tilpasset slik at de kan tas ved siden av jobb.  De gir relevant kunnskap og bidrar til å holde deltakerne faglig oppdatert, i tillegg kan ny kunnskap være motiverende i seg selv.   Som et «korona-tiltak» vil nå NTNU Wood gjennomføre en kartlegging av behov for videreutdanning.

Nye digitale klasserom gir nye muligheter

Leder for NTNU Wood Pasi Aalto kan fortelle at de endringene som har skjedd i samfunnet rundt digitale løsninger gjør at de fleste behersker den teknologien som brukes i undervisningoppleggene som ofte finnes både samlingsbasert eller digitalt.

Digital undervisning sammen med en økning av offentlige midler i forbindelse med regjeringens korona-tiltak gjør at NTNU nå ser på flere muligheter for nytenkning i dagens EVU tilbud og utvikling av nye tilbud dersom det er etterspørsel for spesifikke fagområder eller tema. Kursene kan utvikles både som studiepoenggivende etter gratisprinsippet, som kommersiell kursing eller en kombinasjon, avhengig av behov. Samtidig har NTNU allerede mange kurs som kan være interessante for bedrifter i treindustrien.

Vil spørre bedriftene om hva som er kompetansebehovet

Pasi Aalto kan videre fortelle at NTNU Wood innen kort tid vil utarbeide en undersøkelse for å kartlegge kompetansebehovet i næringen.  Undersøkelsen vil bli sendt på e-post til aktører i treindustrien.

For de som ønsker å ta en titt over eksisterende tilbud, se gjerne ntnu.no/videre